Friday, 18 November 2022 15:16

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево

Rate this item
(0 votes)

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.11.2022 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г., да приеме своевременно  предложеното изменение на ПЗНА, предвид настъпването на новата календарна 2023 год. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Царево.

Read 748 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево