Wednesday, 27 January 2016 13:21

Постоянни комисии 2015-2019

Rate this item
(4 votes)

Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Председател: Даниел Стоянов Скулиев

Секретар: Стела Тодорова Кюмюрджиева

Членове: Невяна Радкова Фешева, Ангел Георгиев Цигуларов, Георги Кръстев Войнов, Дико Градев Диков

Устройство на територията, управление на собствеността и екология

Председател: Даниел Николов Николов

Секретар: Даниел Стоянов Скулиев

Членове: Ангел Георгиев Цигуларов, Младен Димитров Бъчваров, Георги Атанасов Русинов, Дико Градев Диков, Петко Янков Арнаудов

Бюджет, финанси и европейски фондове

Председател: Стела Тодорова Кюмюрджиева

Секретар: Младен Димитров Бъчваров

Членове: Ангел Георгиев Цигуларов, Невяна  Радкова Фешева, Даниел Стоянов Скулиев, Дико Градев Градев, Живко Тодоров Жеков

Здравеопазване, образование, култура, развитие на младежта и спорта, вероизповедание и социални дейности

Председател: Младен Димитров Бъчваров

Секретар: Невяна Радкова Фешева

Членове: Даниел Николов Николов, Георги Атанасов Русинов, Георги Кръстев Войнов, Петко Янков Арнаудов, Живко Тодоров Жеков

Икономическа политика и туризъм

Председател: Георги Атанасов Русинов

Секретар: Даниел Николов Николов

Членове: Георги Кръстев Войнов, Стела Тодорова Кюмюрджиева, Живко Тодоров Жеков,  Eмил Георгиев Пейчев, Станислав Добринов Добрев

Read 4374 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево