Wednesday, 17 August 2022 14:51

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)

Община Царево, на основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, ММ Груп Силистар ООД и Община Царево, уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Изграждане на кабел НН от електромерно табло (ЕТ) монтирано на фасада на нов трафопост, тип  МТТ в  ПИ 62459.60.12 до КРШ в ПИ 62459.56.5 за временно ел. захранване на  преместваем обект №20-заведение за бързо хранене в ПИ 62459.15.15, м.Силистар, с.Резово ЕКАТТЕ 62459, община Царево“.

Лице за контакти: Дамян Петков, тел.0878570517

Read 477 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево