Други

Други (19)

Wednesday, 17 August 2022 14:51

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
Община Царево, на основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, ММ Груп Силистар ООД и Община Царево, уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Изграждане на кабел НН от електромерно табло (ЕТ) монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ 62459.60.12 до КРШ в…
Friday, 17 May 2019 10:45

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс До Георги Ванков Анастасов и ,,С. Г. Строй Инвестмън” ООД Уведомяваме Ви, че с Обявление №РД-12-23/16.04.2019г., Общинска администрация гр. Царево, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП/ПРЗ/ за ПИ 10094.501.143 (УПИ…
Wednesday, 06 March 2019 15:46

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс До НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕВ, СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА, СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА РАГОЛЬСКАЯ, СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТРОЦКИЙ, МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ГОЛОВАНОВ, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ТРОЦКАЯ, МАРИНА СЕРГЕЕВНА ТРОЦКАЯ, МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ВОСКРЕСЕНСКАЯ, ОКСАНА ИВАНОВНА АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ ВАДИМОВНА ЛЮБИТОВА, АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ЛЬIМАРЕВ, НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА РУДЕНКО, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЛЬIМАРЕВ, СВЕТЛАНА…
Wednesday, 13 February 2019 14:52

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс До Димитър Петев Петров, Красимира Димитрова Узунова и Донка Вълчева Тодорова Уведомяваме Ви, че с Обявление №РД-12-155/17.01.2019г., Общинска администрация гр. Царево, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-01-31/17.01.2019г. на кмета на Община Царево е одобрен…
Friday, 21 December 2018 08:22

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс До Стоян Георгеив Фешев, Живка Евтимова Иванова, Михаил Евтимов Иванов и Златка Войнова Кръстева Уведомяваме Ви, че  с Обявление №РД-12-131/07.11.2018г., Общинска администрация гр. Царево, на основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на гражданите, че е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за…
Rate this item
(0 votes)
Wednesday, 30 May 2018 15:42

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61, ал.3 отАдминистративно процесуалния кодекс До Ина Христова Шиварова , Нели Запрянова Дъбова , Ивайло Василев Вълев и Татяна Желязкова Агова Уведомяваме Ви, че с Мотивиран отказ с Изх.№94-01-1259/1/02.05.2018г. на главния архитект на община Царево, отказваме разделянето на основание чл. 152, ал. 2 от ЗУТ на Втори…
Page 1 of 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево