×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 912
Monday, 20 April 2015 13:54

СОУ "Н.Й. ВАПЦАРОВ" гр. ЦАРЕВО

Rate this item
(3 votes)

Училището съществува от 1913 година, като през 1935 година е преобразувано в основно.

На 15.09.1945 г. е открита непълна смесена гимназия в гр.Царево с Указ №201/24.08.1945 г.

Първият директор е бил Цвятко Тодоров Радичев – с висше педагогическо. Поради недостатъчния сграден фонд учебните занятия  се водят на две смени. По този повод Градският общински съвет взема решение за построяване на втори етаж.

През 1951 год. е изготвено искане  за откриване на пълно средно училище. То става факт от началото на учебната 1951/1952 год. Директор на Средното смесено училище е Любен Томов Василев.

През следващите години се създават физкултурен салон, кабинет по биология, пионерски клуб и общежитие, географска площадка и ученически стол.

През учебната 1959/1960 год. в училището започва професионално обучение по шев и кройка, зеленчукопроизводство и стругарство. Създадена е библиотека с 3 000 тома. Оборудват  се кабинети по химия, физика, работилница по дървообработване и машиностроене.

Днес училището разполага с много добра материално – техническа база. Обучението се осъществява в две сгради, в които освен класните стаи са създадени кабинети по учебните предмети, както и кабинет на педагогическия съветник, ресурсен кабинет, библиотека, два физкултурни салона, фитнес зала, три компютърни зали, стая за занимания и ученически стол.

Училището разполага с компютърна и  мултимедийна техника. Създаден е интернет сайт. Осигурен е кабелен и безжичен интернет на територията на двете сгради.

Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани специалисти, притежаващи опит и висок професионализъм, свидетелство за което са резултатите на учениците, богатата извънкласна дейност и спечелените проекти.

В СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево се обучават 676 ученици в 30 паралелки от  Iдо XII клас. Учениците имат възможност да участват в СИП – ове  по отделни учебни предмети, изобразителни и приложни изкуства, музика, екология и спорт.

Постигнати са високи резултати при участие на ученици на национални и международни състезания и конкурси, олимпиади. Много добро е представянето на учениците на НВО и ДЗИ.

Ежегодно в  СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево се организират информационни кампании, свързани с кризисните явления сред младите хора като агресия, наркомания и др. Ученическият съвет и Училищното настоятелство организират ежегодно благотворителни кампании за подпомагане на деца в неравностойно социално положение.

Учениците, кандидатстващи след VIIи VIII клас и след завършено средно образование, успешно се реализират в профилираните гимназии и паралелки и в университетите в страната.

Училището участва в национални и международни програми  и проекти.  В дейностите по Проект №BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството

на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са сформирани 10 полуинтернатни групи: 9 в начален етап и 1 в прогимназиален етап за целодневна организация.

По Национална програма „С грижа за всеки ученик” в 5  групи,  учениците се обучават допълнително  по Български език и литература, Математика и География и икономика в прогимназиален и начален етап.     

За контакти : гр.Царево,  ул. ”Хан Аспарух” №38,  тел.  0590/5 20 18,

0590/5 20 13, 0590/5 20 31,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://su-tsarevo.com/

Read 6411 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево