Monday, 02 October 2023 14:35

ОБЯВА за провеждането на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение

Rate this item
(1 Vote)

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.),  ОБЩИНА ЦАРЕВО, ЕИК 000057097, гр. Царево, ״Хан Аспарух" № 36, представлявана от инж. Георги Иванов Лапчев - Кмет

 

 

У В Е Д О М Я В А

 

           

Всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждането на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:

            „Рекултивация на старо депо за строителни отпадъци с обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и влагане за рекултивация на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци”, в част от ПИ с идентификатор № 32514.3.33 в землището на с. Изгрев.

 

Писмени становища, мнения и препоръки се приемат в РИОСВ - Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” № 67, ет. 3, както и в сградата на Община Царево на адрес: П.К . 8260, гр. Царево, ул. Хан Аспарух 36.

Read 334 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево