Wednesday, 11 October 2023 08:32

ОБЯВЛЕНИЕ за изготвяне на Национална карта на социалните услуги

Rate this item
(0 votes)

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 48, ал.1  от Наредбата за планиране на социални услуги и Методически насоки за подпомагане процедурата по организиране и обсъждане на общинско и областно ниво на анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за национална карта на социалните услуги от Агенция социално подпомагане, относно планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво  и изготвяне на Национална карта на социалните услуги, представяме:

- Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво, които се финансират изцяло или частични от Държавния бюджет.

-Предложение за планиране на социални услуги и максимален брой потребители на тези услуги планирани в националната карта за социални услуги.

Предложения и препоръки се приемат писмено в 30 дневен срок от публикуването на интернет страницата на Общината на горецитираните документи в деловодството или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 271 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево