Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г.

Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г. (2)

Rate this item
(0 votes)
Име на проекта: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ «Н.Й.Вапцаров»-гр.Царево Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна…
Rate this item
(0 votes)
Име на проекта: Корекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Мярка 4.1. Дребномащабни местни инвестиции, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево