Friday, 30 September 2011 13:47

Субсидирана заетост на безработни младежи до 29 години и безработни лица над 50 години в дейности «Събиране на такси» и «Опазване здравето и сигурността на децата в детските градини и училищата»

Rate this item
(0 votes)

Име на проектаСубсидирана заетост на безработни младежи до 29 години и безработни лица над 50 години в дейности «Събиране на такси» и «Опазване здравето и сигурността на децата в детските градини и училищата»

Финансираща програмаОперативна програма  Развитие на човешките ресурси, Схема: Развитие

Водеща организация: Община Царево

Партньори: няма

Бюджет: 59 760лв.

Съфинансиране: няма

Срок за изпълнение: 6 месеца

Цели на проекта: А. Обществена подкрепа на органите по приходите за утвърждаване на приходите от туристическия данък и такси от преместваеми обекти като източник на финансиране на дейности за подобряване качеството на туристическия продукт и предлаганите услуги  в община Царево, чрез ангажиране в дейност събиране на данъци и такси на безработни младежи до 29 години – /12 лица/

Б.Обезпечаване на надежден пропусквателен режим в училищата и детските градини на община Царево за осигуряване  здравето и сигурността на децата и учениците, чрез ангажиране в дейност пазач-портиер на безработни над 50-годишна възраст - /10 лица/

Дейности: Дейност 1 – Събирач на данъци и такси

Дейност 2 – Пазач – портиер

Статус: Подаден на дата - 21.09.2011г.

Текущо изпълнение: очаква се финансиране

Read 4102 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево