Friday, 30 September 2011 13:48

„Подкрепа за достоен живот” Бюджетна линия „Алтернативи”

Rate this item
(0 votes)

Име на проекта„Подкрепа за достоен живот” Бюджетна линия „Алтернативи”

Финансираща програмаОперативна програма  Развитие на човешките ресурси, Бюджетна линия „Алтернативи”

Водеща организация: Агенция за социално подпомагане

Партньори: Община Царево

Бюджет: 97 хил.лв.

Съфинансиране: няма

Срок за изпълнение: 17 месеца /от10.01.2011г/

Цели на проекта: Социално ангажирани 26 лични асистенти на лица с инвалидност над 90%, в т.ч. 5 деца

Дейности: Социално ангажирани 26 лични асистенти на лица с инвалидност над 90%, в т.ч. 5 деца

Статус: изпълнява се

Текущо изпълнение: изпълнява се

Read 4200 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево