Friday, 30 September 2011 13:49

„Нов избор-развитие и реализация”

Rate this item
(0 votes)

Име на проектаПроект „Нов избор-развитие и реализация”

Финансираща програмаОперативна програма  Развитие на човешките ресурси, Схема „Развитие”, Проект „Нов избор-развитие и реализация”

Водеща организация: Община Царево

Партньори: няма

Бюджет: 116 хил.лв, в т.ч.19200 за обучение

Съфинансиране: няма

Срок за изпълнение: 12 месеца / считано от 10.06.2011г ./

Цели на проекта: Обучени и получили първа СПК по професия „Работник озеленяване”32 безработни лица, Назначени  в дейност  „Озеленяване”съгласно проекта 27 лица на позиция „Градинар”за една година, считано от 10.06.2011г.

Дейности: Обучени и получили първа СПК по професия „Работник озеленяване”32 безработни лица, Назначени  в дейност  „Озеленяване”съгласно проекта 27 лица на позиция „Градинар”за една година, считано от 10.06.2011г .

Статус: изпълнява се

Текущо изпълнение: изпълнява се

Read 4367 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево