Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (3)

Rate this item
(0 votes)
Име на проекта: Проект „Нов избор-развитие и реализация” Финансираща програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Схема „Развитие”, Проект „Нов избор-развитие и реализация” Водеща организация: Община Царево Партньори: няма Бюджет: 116 хил.лв, в т.ч.19200 за обучение Съфинансиране: няма Срок за изпълнение: 12 месеца / считано от 10.06.2011г ./ Цели на…
Rate this item
(0 votes)
Име на проекта: „Подкрепа за достоен живот” Бюджетна линия „Алтернативи” Финансираща програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Бюджетна линия „Алтернативи” Водеща организация: Агенция за социално подпомагане Партньори: Община Царево Бюджет: 97 хил.лв. Съфинансиране: няма Срок за изпълнение: 17 месеца /от10.01.2011г/ Цели на проекта: Социално ангажирани 26 лични асистенти на…
Rate this item
(0 votes)
Име на проекта: Субсидирана заетост на безработни младежи до 29 години и безработни лица над 50 години в дейности «Събиране на такси» и «Опазване здравето и сигурността на децата в детските градини и училищата» Финансираща програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Схема: Развитие Водеща организация: Община Царево Партньори: няма…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево