Други

Други (1)

С Присъда № 2/28.03.2024 г. на Районен съд Царево по НОХД № 25/2024 г., Николай Б. Бърдаров, ЕГН……………., живущ в гр. Царево, ул. „Папия“ № 28, е осъден на „Обществено порицание“.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево