Wednesday, 31 August 2011 14:33

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР С ПРЕДМЕТ:

„Разширение и покрив на ОДЗ - гр. Царево

Wednesday, 31 August 2011 14:31

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

"Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2011 год. – 30.06.2012 год. за  следните маршрути: 

- Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км.

- Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км.

- Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км.

- Царево-Кости  с дължина на маршрута 50 км.  и дневен пробег  150 км.

- Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 42 км. и дневен пробег 126 км."

Wednesday, 31 August 2011 15:25

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС  ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на специализиран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил”

Page 13 of 13
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево