Конкурси

Конкурси (26)

Rate this item
(0 votes)
Съгласно заповед № РД-01-343/27.06.2018 г. на кмета на общината, ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на общинско помещение с площ от 74.77 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр.Царево,…
Rate this item
(0 votes)
Съгласно заповед № РД-01-150/11.04.2018 г. на кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на общинско помещение за здравни услуги, с площ за наемане общо 87,17кв.м. включваща 68,45кв.м. – помещение за здравни услуги и 18,72 кв.м.коридор,…
Rate this item
(0 votes)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-657/22.11.2017г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: 1.1. Общинско помещение- ½ от лекарски кабинет №14, с площ от 22.5 кв.м, находящ се на трети етаж, блок…
Tuesday, 31 October 2017 15:31

ОБЯВА

Rate this item
(0 votes)
В изпълнение на Заповед № РД-01-599/27.10.2017г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на: 1.1. Общинско помещение –лекарски кабинет, представляващо част от сграда с идентификатор 44094.501.552.1 по КК на с. Лозенец, изградена в ПИ 44094.501.552 по КК на с.…
Rate this item
(1 Vote)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-593/18.10.2017г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВАпроцедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: 1.1. Общинско помещение /кабинет №5/, с площ на наемане общо 29.98 кв.м., , находящо се на първи етаж, блок…
Rate this item
(0 votes)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-776/20.12.2016г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: Удължава с 14 дни срока за подаване на предложения за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години на общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ №…
Page 1 of 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево