Tuesday, 24 June 2014 14:04

Oткрита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”

Oткрита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”

Read 3330 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево