Thursday, 05 June 2014 14:46

Обществена поръчка с публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за Осъществяване на публичност и реклама на Етнографска изложба "Рибарски бит от древността" в гр. Царево”

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево