Wednesday, 26 February 2014 14:54

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

З А   У Ч А С Т И Е   В

О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища в Община Царево, обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр.Царево, с.Лозенец, с.Бродилово, с. Варвара, с.Синеморец и с.Изгрев

и

Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на  четвъртокласните пътища  Царево-Бродилово и  Велика-Фазаново

Read 3326 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево