Thursday, 17 August 2017 14:07

„ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: „ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”
Краен срок за подаване на оферти: 20.09.2017 г., 17:00 часа
Read 3030 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево