Thursday, 28 February 2019 15:04

„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец” Община Царево”

Възложител:Община Царево

Преписка: 00079-2019-0004

Процедура:Публично състезание

Описание:„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец” Община Царево”

Краен срок за подаване на оферти:28.03.2019 г. до 17:00 часа.

Read 3189 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево