Tuesday, 17 September 2019 13:12

„Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ III-100, кв.24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“

Възложител: Община Царево

Преписка: 00079-2019-0006

Процедура: Публично състезание

Описание: „Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ III-100, кв.24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“

Краен срок за подаване на оферти: 07.10.2019 г. до 17:00 часа

Read 3323 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево