Friday, 18 October 2019 13:44

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2019/2020 г., включително до 01.12.2020 г., по обособени позиции”

Възложител:Община Царево

Преписка:9093591

Процедура:Събиране на оферти с обява

Описание:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2019/2020 г., включително до 01.12.2020 г., по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:04.11.2019 г. до 17:00 часа

Read 2694 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево