Thursday, 15 October 2015 14:32

Договаряне без обявление по ЗОП: Доставка на газьол за отопление за стационарни горивни инсталации за отопление на СОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Царево, ОДЗ "Ален мак" гр.Царево и ОДЗ "Делфинче" гр.Ахтопол.

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0006
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на газьол за отопление за стационарни горивни инсталации за отопление на СОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Царево, ОДЗ "Ален мак" гр.Царево и ОДЗ "Делфинче" гр.Ахтопол, при годишно количество, както следва: 85 тона или 102 000 литра газьол за отопление годишно (255 тона или 306 000 литра за три години)
Краен срок за подаване на оферти:  
Read 3426 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево