Обществени поръчки с публична покана

Обществени поръчки с публична покана (16)

Възложител: Община Царево
Преписка: 9051606
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 04.04.2016 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9050199
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Доставка чрез закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 17.02.2016 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9049847
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ – Лозенец, община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 04.02.2016 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9049490
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Изработване на технически проекти за рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново и общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово
Краен срок за подаване на оферти: 20.01.2016 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9047527
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2015 г. -2016 г., включително до 01.12.2016, по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2015 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9046003
Процедура: Публична покана
Описание: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2015 год. – 30.06.2016 год.
Краен срок за подаване на оферти: 29.09.2015 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9042508
Процедура: Публична покана
Описание: „Организиране на събитие „Изпързаляй лятото“ в град Царево и осигуряване на публичност на събитието”
Краен срок за подаване на оферти: 15.06.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9041805
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СОУ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ ОДЗ ”ДЕЛФИНЧЕ” ГР.АХТОПОЛ”
Краен срок за подаване на оферти: 26.05.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9041453
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „Неотложен основен ремонт на площадки за игра на открито в ОДЗ „Ален мак” гр.Царево и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” гр.Царево” Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: неотложен основен ремонт на 8 броя съществуващи детски площадки за игра на открито с обща площ 822 кв.м., ремонт на една детска площадка „Мини стадион” с площ 239 кв.м. и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” с площ от 100 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2015 г. 17:00 ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9040777
Процедура: Публична покана
Описание: Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 24.04.2015 г.
Page 1 of 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево