Tuesday, 26 January 2016 10:50

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ – Лозенец, община Царево

Възложител: Община Царево
Преписка: 9049847
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ – Лозенец, община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 04.02.2016 г. до 17:00 часа
Read 3300 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево