Monday, 08 February 2016 14:09

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Доставка чрез закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Царево.

Възложител: Община Царево
Преписка: 9050199
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Доставка чрез закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 17.02.2016 г. до 17:00 часа
Read 3363 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево