Wednesday, 11 November 2015 14:20

Публична покана: „Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2015 г. -2016 г., включително до 01.12.2016, по обособени позиции”

Възложител: Община Царево
Преписка: 9047527
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2015 г. -2016 г., включително до 01.12.2016, по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2015 г. 17:00 часа
Read 2783 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево