Wednesday, 31 August 2016 16:11

„Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане за период от една година”

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0005
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане за период от една година”
Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2016 г. 17;00 часа
Read 3414 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево