Възложител: Община Царево
Преписка: 9046003
Процедура: Публична покана
Описание: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2015 год. – 30.06.2016 год.
Краен срок за подаване на оферти: 29.09.2015 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0003
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти: 10.07.2015 г. 17:00 ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9042508
Процедура: Публична покана
Описание: „Организиране на събитие „Изпързаляй лятото“ в град Царево и осигуряване на публичност на събитието”
Краен срок за подаване на оферти: 15.06.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9041805
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СОУ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ ОДЗ ”ДЕЛФИНЧЕ” ГР.АХТОПОЛ”
Краен срок за подаване на оферти: 26.05.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9041453
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: „Неотложен основен ремонт на площадки за игра на открито в ОДЗ „Ален мак” гр.Царево и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” гр.Царево” Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: неотложен основен ремонт на 8 броя съществуващи детски площадки за игра на открито с обща площ 822 кв.м., ремонт на една детска площадка „Мини стадион” с площ 239 кв.м. и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” с площ от 100 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2015 г. 17:00 ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9040777
Процедура: Публична покана
Описание: Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 24.04.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 9039553
Процедура: Публична покана
Описание: „Подмяна подземни комуникации и обновяване на тротоарни настилки ул. „Черно море”, гр. Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 19.03.2015 г.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0002
Процедура: Открита процедура
Описание: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 ЦАРЕВО-БРОДИЛОВО И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КВ. „ВАСИЛИКО“, ГР. ЦАРЕВО“
Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2015г. 17:00ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти: 25.02.2015
Възложител: НЧ "Георги Кондолов 1914" град Царево
Преписка: 9037890
Процедура: Публична покана
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Обновяване на читалище "Георги Кондолов 1914" град Царево”
Краен срок за подаване на оферти: 21.01.2015
Page 2 of 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево