Thursday, 16 November 2017 16:16

Покана по чл.191,ал.1,т.1 от ЗОП във връзка със ОП “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2017/2018 г., включително

Read 2464 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево