Friday, 17 November 2017 14:23

Доставка на горива за нуждите на Община Царево чрез карти за безналично плащане,при годишно количество, както следва:50 000 литра дизелово гориво годишно (150 000 литра за три години),10 000 литра бензин А 95 Н(30 000 литра за три години),5000 ли....

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на горива за нуждите на Община Царево чрез карти за безналично плащане, при годишно количество, както следва: 50 000 литра дизелово гориво годишно (150 000 литра за три години),10 000 литра бензин А 95 Н (30 000 литра за три години), 5000 литра газ пропан-бутан (5 000 литра за три години), със срок на изпълнение-3 години.
Краен срок за подаване на оферти:  
Read 2663 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево