Thursday, 29 March 2018 08:57

Покана на осн. чл.191,ал.1, т.3 от ЗОП за извършването на следните услуги:1.„Извършване на спец. превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни разписания; 2. „Извършване на спец. превоз на уч-ци по вътр. градска линия кв.Василикоко–Царево–кв.Вас..

Read 2331 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево