Wednesday, 04 July 2018 14:36

Доставка на гориво за отопление и твърди горива за нуждите на Община Царево за срок от 5 години.

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0003
Процедура: Договаряне без обявление
Описание: Доставка на гориво за отопление и твърди горива за нуждите на Община Царево за срок от 5 години.
Краен срок за подаване на оферти:  
Read 2701 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево