Thursday, 25 October 2018 11:20

„СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩ.ЦАРЕВО

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0006
Процедура: Открита процедура
Описание: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2018 г. 17:00 часа
Read 2988 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево