Thursday, 02 April 2020 12:00

„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА гр. ЦАРЕВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО - ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2020-0001

Процедура:Открита процедура

Описание:“Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда, в която водеща функция има многофункционалната спортна зала. Залата е с площ от 2921кв.м. и е предвидена за ледена пързалка, футболно игрище, тенис корт, волейболна и баскетболна площадка и зона трибуни до кота +3,00 за 799бр. зрители. Обособени са и следните помещения: Приемна зала за посетители, в която са разположени кафетерия, санитарни и подготвителни помещения, свързани с експлоатацията на зоната. Зала за бойни изкуства; зала за аеробика; зала за фитнес, съблекални с душове и санитарни помещения, съобразени с капацитета на допълнителните зали за спорт. Обществената поръчка предвижда изграждането на част от предвидените в целия инвестиционен проект СМР, а именно: изпълнение на стоманобетонната конструкция, включваща следните конструктивни елементи: основи, колони, греди и стоманобетонова плоча над трибуни.”

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2020 г. до 17:00 часа

Read 3444 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево