Wednesday, 29 April 2020 12:43

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2020-0002

Процедура:Открита процедура

Описание:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:27.05.2020 г. до 17:00 часа

Read 2410 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево