Tuesday, 04 September 2018 09:37

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”

Възложител: Община Царево
Преписка: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по определени маршрути и съгласувано часово разписание.
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2018 г. 17:00 ч.
Read 2620 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево