Thursday, 29 November 2018 15:47

„Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж, и всички довършителни работи, включително топлоизолация и мазилки по фасади на съществуваща сграда на обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево”

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2018-0007

Процедура:Публично състезание

Описание:Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж в груб строеж, монтаж на външна и вътрешна дограма, ВиК, Ел. и ОВК инсталации, монтаж на асансьор, изолации, мазилки, замазки, шпакловки, боядисване и др.

Краен срок за подаване на оферти:03.01.2019 г. до 17:00 часа.

Read 2698 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево