Thursday, 11 September 2014 15:58

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България.

Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0005
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2014 г. до 17:00 часа
Read 2899 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево