Friday, 09 October 2015 14:21

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0005 
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 09.11.2015 г. 17:00 часа
Read 3059 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево