Friday, 12 February 2016 15:54

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: - № 1.Риба и рибни продукти; - № 2. Плодове и зеленчуц

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: - № 1.Риба и рибни продукти; - № 2. Плодове и зеленчуци Изискванията към хранителните продукти, предмет на доставка са посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти: 14.03.2016 г. Час: 17:00
Read 3289 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево